Nyelv váltás
MagyarEnglish
Fizetési megoldás
Hírlevél
TOP termékek
Termékajánló
Pénznem váltás

Vásárlási feltételek

POWERMAN ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek – POWERMAN

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Berke Lóránd EV. (székhely:5530 Vésztő Kossuth 108,  adószám: 64596232-2-24), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. Az ÁSZ letölthető az alábbi linkről: http//powerman.hu 

Szolgáltató adatai: 

A szolgáltató neve: Berke Lóránd EV

A szolgáltató székhelye: 5530 Vésztő Kossuth 108

 A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: powerman@powerman.hu

Cégjegyzékszáma: C/003559

Adószáma: 64596232-2-24

 Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Dr. Halász Tibor,Szeghalom

Telefonszámai: +36304857488

Alapvető rendelkezések: 

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 1.2. Hatály, az ÁSZF módosítása. 1.3. A webshop, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelme, erre figyelemfelhívás. 1.4. Rendelkezésre állás. 

Adatkezelési szabályok: 

1.5. Utalni kell az adatvédelmi tájékoztató elérhetőségére, fel kell tüntetni az adatvédelmi nyilvántartási számot.   

Általános Szerződési Feltételek – Powerman 

3  

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre 

1.6.

A termékeket online lehet megvásárolni.

A termékek tartalmazzák-e az Áfát. Utalás esetén a postadíjat a cégünk fizeti.

1.7. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.  1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.  

Rendelés menete 

1.9. A rendelés menetének részletes leírása, a bejelentkezésről a termék kosárba helyezéséig. 1.10. Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek (pl. plusz termék, termék törlése, ár ellenőrzése stb.) 1.11. Fizetési lehetőségek, szállítási módok leírása 1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak. 

A megrendelések feldolgozása és teljesítés 

1.13. A megrendelések feldolgozása mikor történik 1.14. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított 60 napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre. 1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.  

Általános Szerződési Feltételek – Powerman 

4  

Elállás joga 

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.  1.17. Garancia, jótállás 

 

Panaszkezelés 

1.18. A webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről - ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével - és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és - ha a panaszokat ilyen módon is fogadja - elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról. 

Vegyes rendelkezések 

1.19. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Békés megyei Bíróság/Törvényszék illetékességét. 

Vésztő, 2016. 01.16.

Webáruház készítés